osborne-mountain-view-blue-ridge-parkway-across-the-road

Osborne Mountain Overlook across the road on the Blue Ridge Parkway

Osborne Mountain Overlook across the road on the Blue Ridge Parkway